Загальні положення
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Бабули Андрія Володимировича, далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця « https://bionerica.com/ » (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем послуги на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
Поняття і визначення
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Послуга» - продаж натуральної продукції;

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар (послугу), представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.
Порядок оплати та доставки замовлення
5.1. Оплата здійснюється онлайн, через сервіс LiqPay, розрахунок в гривнях.

5.2. При не надходження коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й провадиться видача замовлень.

5.4. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.
Права та обов'язки сторін:
6.1 Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2 Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.3 Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін:
7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2 Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

7.3 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.


Інші умови
8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті http://bionerica.com/


8.2. Інтернет-магазин створений для продажу послуг

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

8.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.
Порядок повернення грошових коштів
9.1. Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право скористатися положеннями статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» - вимагати заміни на товар належної якості або вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

9.2. Вимоги (заяву) про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, підлягають задоволенню протягом 7 робочих днів з дня пред'явлення відповідної вимоги. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на платіжну карту Покупця.

Термін дії договору
10.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

10.2. Покупець залишає за собою право на визначення терміну дії кожного замовлення

10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
Припинення дії облікового запису і видалення інформації
11.1. Покупець згоден з тим, що Продавець залишає за собою право припинити дію надання послуги в будь-який час у інтернет-магазині без зазначення причини, у таких випадках:
11.1.1. Порушення положень цієї Угоди, її частин і доповнень.
11.1.2. За відповідним запитом органів державної влади, згідно з чинним законодавством.
11.1.3. У випадку закінчення терміну дії використанняПокупцем послугивідповідно Угоди, за умови що покупець був проінформований про зміну замовлень не менше ніж за 7 днів.
11.1.4. В інших випадках, якщо Продавець вважатиме таке видалення необхідним для нормальної роботи інтернет-магазину.
11.2. Покупець має право в будь-який момент відмовитися від використання своєї послуги.
11.3. Припинення використання Покупцем послуги інтернет-магазину передбачає видалення доступу Покупця до персональної частини всіх сервісів інтернет-магазину;
Контактна інформація:
ФОП Бабула Андрій Володимирович
ІПН 438280409152
Установа банку: приватбанк
МФО банку: 322001
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 7 , офіс 303

тел: (066) 83 38 680

Зв'яжіться з нами
Телефон